JOSEFINE HISING NY SENIOR ASSOCIATE PÅ KOMPASS ADVOKAT

Kompass Advokat rekryterar Josefine Hising för att stärka byråns erbjudande inom compliance, dataskydd och försäkring. Hon kommer närmast från en anställning med ansvar för regelefterlevnadsfunktionen i rollen som Chief Compliance Officer på Futur Pension, där hon dessutom hade rollerna som dataskyddsombud (DSO) och centralt funktionsansvarig (AML & CTF).

Josefine Hising har mångårig erfarenhet från försäkringsområdet där hon arbetat med försäkringsreglerna, dataskydd, hållbarhet och penningtvätt. Hon har tidigare arbetat som försäkringsjurist på livförsäkringsbolag, där hon arbetade nära verksamheten inom samtliga områden.  

Eftersom finans- och försäkringsbranschen länge varit inne i en period med flera nya, stora och komplexa regelverk, senast hållbarhetsregelverket, ser jag särskilt fram emot att fortsätta hjälpa klienterna med arbetet att balansera trygg regelefterlevnad med affärsmöjligheter. Det ska bli väldigt spännande att ansluta till Kompass Advokat och jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor.

Josefine Hising började sin tjänst hos Kompass 1 februari 2023.

Mer information om Josefine och kontaktuppgifter till henne finns här.

För fler nyheter, följ oss på Linkedin

Rekommenderade artiklar