Kompass Advokat rekryterar advokat Isabella Hugosson till sitt försäkringsteam.

Isabella har tidigare varit verksam hos flera försäkringsbolag och var chefsjurist på Bliwa försäkring år 2007 – 2014. Hon har sedan dess arbetat inom advokatverksamhet.

Isabella har omfattande erfarenhet från liv- och pensionsförsäkringsområdet. Förutom frågor kring produkter och avtal med kunder har hon erfarenhet av styrelsearbete och de regulatoriska frågor som försäkringsbolag ställs inför, inklusive anpassningen till nya regelverk och kontakter med Finansinspektionen. Hon har även en bred erfarenhet inom allmänna affärsjuridiska frågor, till exempel avtal med leverantörer av olika tjänster.

– Det känns förstås jätteroligt att Isabella börjar på Kompass. Vi förstärker vår kompetens och våra resurser inom försäkringsrätten som ju är ett av byråns huvudområden. Det händer oerhört mycket inom det här området med nya regelverk som försäkringsbolagen och andra aktörer inom branschen behöver anpassa sig till, och vi ser ett stort behov av hjälp med detta och med även stöd inom den löpande juridiken ute hos bolagen. Här kommer Isabella att bidra starkt med sina kunskaper och erfarenheter, säger Anna Lööv, partner och grundare av Kompass Advokat.

– Både nuvarande och kommande regelverk leder till att många bolag har behov av rådgivning och stöd i såväl villkors- och avtalsfrågor som i samband med omstruktureringar. Dessutom ser vi att nya aktörer, framförallt utländska, vill etablera sig på den svenska marknaden. Det ska bli roligt att hjälpa klienterna att gå i mål med såväl utveckling som utmaningar från min nya plattform på Kompass, där det finns annan gedigen erfarenhet av dessa rättsfrågor, säger Isabella Hugosson.

För mer information, välkomna att kontakta Isabella Hugosson eller Anna Lööv. 

Anna Lööv  : +46 (0) 708 499 498
Isabella Hugosson : +46 (0) 70 601 26 77