Kompass Advokat rekryterar Anna Eidvall för att stärka byråns erbjudande inom områdena dataskydd och personuppgifter. Anna kommer närmast från Intrum Justitia Sverige AB där hon arbetade som Senior Compliance Officer Data Protection. Dessförinnan arbetade hon som advokat på Mannheimer Swartling Advokatbyrå med fokus på dataskydd- och personuppgiftsfrågor.

Anna har stor erfarenhet av att hjälpa företag och internationella organisationer att upprätta och strukturera sitt dataskyddarbete, och hjälpa dem utveckla och maximera användningen av personuppgifter inom regelverkets ramar. Hon har sedan tidigare också bred erfarenhet av arbete med kommersiella avtal, licensiering och samarbetsavtal.

– Jag är mycket glad och stolt att Anna väljer att ansluta sig till Kompass Advokat. Vi på Kompass har fokuserat på dataskyddsfrågor sedan 1999, en verksamhet som har fått ett enormt uppsving i och med att GDPR nu ska börja tillämpas. Annas passionerade intresse för dataskyddsrätten ligger därför helt rätt i tiden och är av stort intresse för många av våra klienter just nu. Annas praktiska erfarenhet från flera stora företags dataskyddsarbete ger henne mycket goda möjligheter att tillhandahålla rådgivning som ligger nära kundens affär. Det stämmer väl in med hur vi på Kompass vill möta och hjälpa våra kunder. Just nu ser vi en stor efterfrågan på våra tjänster inom dataskyddsområdet, till exempel genom att vi genomför second opinions eller stresstester av genomförda GDPR-projekt och att vi tillhandahåller extern DPO, dvs. dataskyddsombud, säger Anna Lööv, grundare av Kompass Advokat.

– GDPR har gjort att frågor kring ett bolags hantering av personuppgifter har blivit högaktuella och ett stort riskområde för alla bolag som verkar på den europeiska marknaden. Det finns i nuläget stor osäkerhet på marknaden hur dessa regler ska tolkas och tillämpas vilket också har ökat efterfrågan på tjänster och rådgivning inom detta rättsområde. Dagligen publicerar media uppgifter om bolag som kämpar med dessa frågor och som inte lever upp till förväntningarna, både i Sverige och internationellt. Det ska bli väldigt roligt att få fortsätta arbetet med dessa frågor på Kompass Advokat, där verksamheten präglas av starkt kund- och affärsfokus. GDPR behöver inte vara den ”stopp-kloss” som många bolag upplever, utan rätt hanterat kan ett väl genomfört arbete med att anpassa ett bolag till de nya reglerna bli en enorm styrka och konkurrensfördel på marknaden och jag ser fram emot att hjälpa våra kunder att nå dit, säger Anna Eidvall.

Anna börjar hos Kompass i maj 2018.

För mer information, välkomna att kontakta Anna Lööv.
Telefon +46 (0) 708 499 498