Kompass har biträtt Pensionskassan SHB Försäkringsförening med deras anmälan om omvandling

Kompass har biträtt Pensionskassan SHB Försäkringsförening, som är knuten till Handelsbanken, med föreningens ansökan om att omvandlas till en tjänstepensionsförening enligt lagen om tjänstepensionsföretag.

Det nya regelverket för tjänstepensionsföretag är likt det som gäller för försäkringsföretag, med regler om företagsstyrning, centrala funktioner, riskkänsligt kapitalkrav och försäkringsdistribution. De pensionskassor som vill omvandlas till ett tjänstepensionsföretag måste lämna in en ansökan till FI senast i morgon. De pensionskassor som inte ansöker om omvandling kommer att likvideras.

För fler nyheter, följ oss på Linkedin

Rekommenderade artiklar