Välkomna tillbaka Karin och Camilla! Kompass team förstärks av att två medarbetare kommer tillbaka till oss. Karin Schurmann (läs mer om Karin här) har återvänt till oss efter annat arbete och jobbar främst inom området dataskydd just nu. Camilla Dath (läs mer om Camilla här) är tillbaka efter sin föräldraledighet och arbetar inom försäkring och finansiell reglering samt bolags- och avtalsrätt.