Välkomna Sebastian Jungstedt, Lina Sandmark och Victoria Jin!

Kompass team förstärks av tre nya medarbetare. Sebastian har kommit tillbaka till oss som Associate efter avslutade juridikstudier. Lina ansluter som Associate och kommer närmast från avslutad tingstjänstgöring vid Södertörns tingsrätt. Victoria studerar på juristprogrammet vid Uppsala universitet och är vår nya Paralegal.