Konsumentverket granskar efterlevnaden av informationskraven i LFD

Som en del av Konsumentverkets arbete för att se till att begriplig information vid köp av försäkringar lämnas till kunder kontrollerar nu Konsumentverket hur lagen om försäkringsdistribution (LFD) efterlevs. Konsumentverket har skickat ut ett brev till 20 förmedlare och försäkringsbolag, stora som små, innehållande frågor om hur de uppfyller informationsreglerna i marknadsföringslagen. De måste även skicka in bland annat den information som lämnas till konsumenter, standardiserade produktfaktablad och en beskrivning av distributionsprocessen från första kontakt till avtalsslut.

Konsumentverket håller just nu på att analysera det underlag som mottagits och kommer att presentera det övergripande resultatet före sommaren.

För fler nyheter, följ oss på Linkedin

Rekommenderade artiklar