Lagrådsremisserna angående IORP II

Sent i fredags kom till slut lagrådsremisserna angående IORP II.

En ny reglering om tjänstepensionsföretag
Lagrådsremissen föreslår att den nya regleringen tas in i en ny lag om tjänstepensionsföretag med andra tjänstepensionsdirektivet som grund. Regleringen möjliggör bland annat att försäkringsföretag som endast meddelar försäkring avseende tjänstepension samt tjänstepensionskassor kan driva sin verksamhet som tjänstepensionsföretag.

Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet
Förslagen omfattar i huvudsak bestämmelser om investeringar, företagsstyrning och information till de personer som omfattas av pensionsstiftelsers verksamhet.

De nya reglerna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 december 2019.

För fler nyheter, följ oss på Linkedin

Rekommenderade artiklar