Lagstiftningsarbetet beträffande nya regler för pensionsstiftelser och ny reglering för tjänstepensionsföretag går in i nästa fas. Arbetet med de båda förslagen är samordnat och beslut om lagrådsremiss för de båda förslagen kommer fattas samtidigt.

Under tidig vår 2019 planeras lagrådsremissen med lagförslag för genomförande av andra tjänstepensionsdirektivet och senare under våren 2019 planeras beslut om proposition. Tidigast vid halvårsskiftet 2019 beräknas lagändringarna träda i kraft.

Tjänstepensionskassor kommer att få en förlängd övergångstid så att de har möjlighet att ansöka om tillstånd att driva verksamhet som tjänstepensionsföretag.

Ytterligare information finns på regeringens hemsida.