FI befarar att alla företag inte lever upp till kravet på att ha en nödvändig nivå på styrelsens kunskap och kompetens inom alla relevanta verksamhetsområden. I den nya rapporten som kom idag ges vägledning och förslag på hur man kan kontrollera att styrelsen lever upp till kraven. Rapporten ger även exempel på frågor som företagen kan använda i arbetet med att nå upp till kraven.