Äntligen har propositionen En ny lag om försäkringsdistribution landat. Det handlar om Sveriges implementering av EU-direktivet om försäkringsdistribution, som ökar kundskyddet vid försäljning av försäkringar. Den nya lagen förväntas träda ikraft om bara fem månader, den 1 oktober.
Propositionen finns att läsa här.