Datainspektionen har nyligen fattat beslut om en tillsynsplan för verksamhetsåren 2019-2020. Tillsynsplanen förklarar hur myndigheten kommer att prioritera framåt och listar vilka rättsområden, specifika branscher eller verksamheter och nya företeelser som man tänker titta närmare på.

Vad gäller de prioriterade rättsområdena kommer Datainspektionen fokusera på rollfördelningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde, samtycke som rättslig grund samt gränsdragningen mellan betaltjänstlagen och kreditupplysningsverksamhet.

Datainspektionen kommer särskilt rikta in sig på bland annat detaljhandeln, betalningsförmedlare, hälso- och sjukvården samt arbetsgivares behandling av anställdas personuppgifter. Tillsynsarbetet kommer dessutom sätta fokus på ny teknik såsom ansiktsigenkänning, automatiserade beslut, profilering och blockkedjor.

Vad tillsynsarbetet kommer att utmynna i återstår att se. Med all säkerhet har vi två omfattande tillsynsår att se framemot.

Har du några frågor om tillsynsplanen eller GDPR? Välkommen att kontakta Anna Lööv eller Anna Karin Pettersson.