Kompass Advokat rekryterar Viveka Classon som senior advisor och förstärker sin verksamhet inom försäkringsrätt. Kompass fokus på försäkringsrätt beror på en stark klientefterfrågan från framförallt försäkringsbolag. Detta sker i spåren av den allt större regleringen av försäkringsmarknaden, en omfattande produktutveckling och behovet av digitalisering och breddning av bolagens försäljningskanaler genom nya samarbeten. Viveka Classon kommer med sin mångsidiga erfarenhet av såväl försäkringsrörelserätt, strategisk juridisk rådgivning, försäkringsavtalsrätt, försäkringstransaktioner, interna omstruktureringar och compliancefrågor att utveckla Kompass verksamhet inom hela försäkringsområdet.

– Om och om igen får vi höra från våra klienter hur värdefullt det är med en advokatbyrå som förstår försäkringsbolagens affär och de utmaningar branschen står inför. Många byråer erbjuder hjälp vid tvister men få fokuserar på bolagens behov att skapa och förverkliga sina affärsstrategier och stärka sin roll på marknaden. Med Viveka hos Kompass kan vi erbjuda en närmast unik kompetens som såväl ledningsgrupper som chefsjurister och compliance officers kommer att ha nytta av, säger Anna Lööv, Kompass grundare.

– Efter bolagens implementering av Solvens II som har varit kostsam och påfrestande på organisationerna är det inte osannolikt att vi står inför en konsolideringsfas där behoven av juridiskt stöd ökar, till exempel vid omstruktureringar och portföljöverlåtelser. Bolagen behöver anpassa sig för nya regelverk för försäljning och distribution, samtidigt som ökande konkurrens från inhemska och utländska aktörer ställer krav på produktutveckling och effektivisering genom till exempel digitalisering. För mig känns det fantastiskt att gå in i en rådgivarroll i en tid när det händer så mycket i branschen, säger Viveka Classon.

Viveka börjar på Kompass Advokat i maj.