Solvens II-översynen – en presentation av EU-kommissionens ändringsförslag

Arbetet med översynen av Solvens II-direktivet kan sägas ha satt igång på allvar när kommissionen i februari 2019 skickade en begäran till EIOPA om synpunkter inför översynen. Under processens gång har också medlemsstaterna och andra intressenter fått tillfälle att lämna synpunkter. Översynen har försenats på grund av pandemin, men nu har kommissionen till sist presenterat sitt förslag till ändringar av direktivet.

I en artikel i Sak & Liv publicerad den 5 oktober 2021 skriver Artur Ogelid, Senior Associate på Kompass Advokat, mer om Solvens II-översynen.

För fler nyheter, följ oss på Linkedin

Rekommenderade artiklar