TILLSYN AV PRODUKTSTYRNING

Redan i FI:s konsumentskyddsrapport 2020 aviserades att FI kommer att kartlägga försäkringsföretagens processer för produktgodkännande. Under hösten har EIOPA publicerat en rapport om just tillsynen över produktstyrning och produktgodkännande. Kort därefter publicerade FI en PM om FI-tillsynen om distribution av livförsäkringar. FI har också under hösten fortsatt med sin tillsyn på området, och som en del av detta begärt in utvalda försäkringsföretags produkttillsyns- och styrningspolicier.

Vad ska försäkringsföretagen tänka på, och hur kan företagen förbereda sig? Ett bra sätt är att gå igenom EIOPA:s rapport. Den rapporten kan i det närmaste ses som en handbok för praktisk tillämpning av regelverket och tillsynen. I en kort artikel på Sak & Liv sammanfattar vi de viktigaste delarna i EIOPA:s rapport. En särskilt viktig del är att ha rätt dokumentation på plats. Läs artikeln om vad som kan förväntas av FI:s tillsyn!

För fler nyheter, följ oss på Linkedin

Rekommenderade artiklar