Avtalsrätt och bolagsrätt

I den dagliga verksamheten hos de flesta företag uppkommer ständigt många olika affärsjuridiska frågor. Med ett starkt affärsfokus och omfattande erfarenhet av juridisk rådgivning ger vi löpande verksamhetsstöd till företag, framförallt med fokus på allmän associationsrätt och kommersiella avtal.

Dold

Allmän associationsrätt

Vi ger råd och stöd till företag i allmänna och specifika bolags- och föreningsrättsliga frågor. Vår breda erfarenhet omfattar bland annat strategiskt och juridiskt praktiskt stöd i genomförande av affärer, bolagsstyrning, etablering av bolag och koncerner, omstruktureringar och organisationsförändringar, bolagsstämmor och aktieägarfrågor, kapitalskydd, minoritetsskydd och styrelseansvar.

Kommersiella avtal

Vi granskar, upprättar, förbättrar, förhandlar och förvaltar olika typer av kommersiella avtal, alltid anpassat utifrån klientens specifika behov, förutsättningar och önskemål. Vi tar även fram och går igenom avtalsmallar och föreslår formuleringar som direkt stärker vår klients ställning.

VI KAN HJÄLPA TILL MED EN RAD OLIKA TYPER AV KOMMERSIELLA AVTAL, TILL EXEMPEL:

  • samarbetsavtal
  • konsultavtal
  • sekretessavtal/NDA
  • aktieägaravtal/partneravtal
  • avsiktsförklaringar/letters of intent
  • outsourcingavtal
  • inköps-, tillverknings- och leveransavtal
  • licensavtal
  • distributionsavtal
  • allmänna villkor

Utöver vår juridiska kompetens är ett affärsmässigt fokus och starkt engagemang i våra klienters verksamhet en självklarhet för oss. Vid avtalsförhandlingar kan vi finnas med som stöd, antingen vid förhandlingsbordet eller i kulisserna. Vi hjälper till att nå ett avslut som fungerar både nu och på lång sikt.

Bolagsjuristtjänster

Vi erbjuder även löpande juridiskt stöd till fast pris, på plats hos er eller på distans. Läs mer under bolagsjuristtjänster.