Avtal, e-handel och bolagsrätt

I den dagliga verksamheten hos de flesta företag uppkommer ständigt många olika affärsjuridiska frågor. Med ett starkt affärsfokus och omfattande erfarenhet av juridisk rådgivning ger vi löpande verksamhetsstöd till företag, framförallt med fokus på allmän associationsrätt, kommersiella avtal och e-handel.

Dold

Allmän associationsrätt

Vi ger råd och stöd till företag i allmänna och specifika bolags- och föreningsrättsliga frågor. Vår breda erfarenhet omfattar bland annat strategiskt och juridiskt praktiskt stöd i genomförande av affärer, bolagsstyrning, etablering av bolag och koncerner, omstruktureringar och organisationsförändringar, bolagsstämmor och aktieägarfrågor, kapitalskydd, minoritetsskydd och styrelseansvar.

Kommersiella avtal

Vi granskar, upprättar, förbättrar, förhandlar och förvaltar olika typer av kommersiella avtal, alltid anpassat utifrån klientens specifika behov, förutsättningar och önskemål. Vi tar även fram och går igenom avtalsmallar och föreslår formuleringar som direkt stärker vår klients ställning. Vi har ett stort tekniskt och digitalt kunnande och omfattande erfarenhet av alla slags IT- och systemavtal. 

VI KAN HJÄLPA TILL MED EN RAD OLIKA TYPER AV KOMMERSIELLA AVTAL, TILL EXEMPEL:

 • samarbetsavtal
 • konsultavtal
 • IT- och systemavtal (inom IT-avtalets samtliga faser, t.ex. leverans, drift, underhåll, infrastruktur, change-management, avveckling)
 • sekretessavtal/NDA
 • aktieägaravtal/partneravtal
 • avsiktsförklaringar/letters of intent
 • outsourcingavtal
 • inköps-, tillverknings- och leveransavtal
 • licensavtal
 • distributionsavtal
 • allmänna villkor

Utöver vår juridiska kompetens är ett affärsmässigt fokus och starkt engagemang i våra klienters verksamhet en självklarhet för oss. Vid avtalsförhandlingar kan vi finnas med som stöd, antingen vid förhandlingsbordet eller i kulisserna. Vi hjälper till att nå ett avslut som fungerar både nu och på lång sikt.

e-handel

Företag som säljer varor och tjänster på internet behöver handskas med en stor mängd lagar. Vi har omfattande erfarenhet av de särskilda frågor som behöver hanteras vid avtal om köp och försäljning på internet och ger råd utifrån såväl marknadsföringslagen som speciallagar kring e-handel, distansavtal, elektronisk kommunikation och personuppgiftshantering.

Bolagsjuristtjänster

Vi erbjuder även löpande juridiskt stöd till fast pris, på plats hos er eller på distans. Läs mer under bolagsjuristtjänster.