Datainspektionens tillsyn under hösten

Sedan dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj har förväntningarna varit höga på hur Datainspektionen kommer att bedriva sitt tillsynsarbete enligt de nya och betydligt striktare reglerna. Dagen innan förordningen började gälla lät Datainspektionen meddela att...

Kompass växer och välkomnar tre nya medarbetare

Välkomna Sebastian Jungstedt, Lina Sandmark och Victoria Jin! Kompass team förstärks av tre nya medarbetare. Sebastian har kommit tillbaka till oss som Associate efter avslutade juridikstudier. Lina ansluter som Associate och kommer närmast från avslutad...