Nya regler om årlig redogörelse för pensionsstiftelser

Från och med den 10 juni 2019 gäller nya informationskrav för pensionsstiftelser som resultat av ändringen i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Den nya regleringen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 om ändring av direktiv 2007/36/EG (aktieägardirektivet från år 2009) och innebär bl.a. att stiftelser som tryggar utfästelser om pension till minst 100 […]

Ansök om tillfälligt tillstånd i händelse av en hård Brexit

Det är fortsatt oklart om Storbritannien kommer att lämna EU med eller utan ett utträdesavtal. Därför har den brittiska tillståndsmyndigheten FCA börjat ta emot anmälningar om tillfälliga tillstånd att verka i Storbritannien i händelse av att landet lämnar EU utan avtal. Tillståndet tar bland annat sikte på finansiella företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet till Storbritannien. […]