SÅ HÄR KOMMER DATAINSPEKTIONENS TILLSYNSARBETE 2019-2020 SE UT!

Datainspektionen har nyligen fattat beslut om en tillsynsplan för verksamhetsåren 2019-2020. Tillsynsplanen förklarar hur myndigheten kommer att prioritera framåt och listar vilka rättsområden, specifika branscher eller verksamheter och nya företeelser som man tänker titta närmare på. Vad gäller de prioriterade rättsområdena kommer Datainspektionen fokusera på rollfördelningen mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde, samtycke som rättslig grund samt […]