Nya regler om flytträtt och återköp av försäkringssparande till Lagrådet

Idag skickades det nya lagförslaget om flytträtt och återköp av försäkringssparande till Lagrådet för remiss. Förslaget innebär bland annat att möjligheterna att ta ut höga avgifter begränsas, att skattekonsekvenserna mildras och ett klargörande om att hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar får flyttas till en annan pensionsförsäkring. De nya reglerna föreslås gälla från 2020.

Uppdaterad tidsplan för de nya reglerna om tjänstepensionsföretag

Lagstiftningsarbetet beträffande de nya reglerna om tjänstepensionsföretag har skjutits upp. Enligt den nya tidsplanen ska propositionen lämnas över till riksdagen i juni 2019, och riksdagsbehandling väntas ske efter sommaren. Med anledning av det uppskjutna riksdagsarbetet har även FI:s tidsplan uppdaterats. FI:s förslag till föreskrifter och allmänna råd planeras att remitteras till branschen i mitten av […]