Uppdaterad tidsplan för de nya reglerna om tjänstepensionsföretag

Lagstiftningsarbetet beträffande de nya reglerna om tjänstepensionsföretag har skjutits upp. Enligt den nya tidsplanen ska propositionen lämnas över till riksdagen i juni 2019, och riksdagsbehandling väntas ske efter sommaren.

Med anledning av det uppskjutna riksdagsarbetet har även FI:s tidsplan uppdaterats. FI:s förslag till föreskrifter och allmänna råd planeras att remitteras till branschen i mitten av juni 2019, med remisstid fram till 30 augusti 2019.

I och med det försenade lagstiftningsarbetet föreslås ytterligare en förlängning av övergångsperioden för tjänstepensionskassor till slutet av april 2020. Innan övergångsperiodens slut måste kassorna antingen ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen, träda i likvidation eller ombildas till ett tjänstepensionsföretag enligt de nya kommande reglerna.

Ytterligare information finns på Finansinspektionens och regeringens hemsida.

För fler nyheter, följ oss på Linkedin

Rekommenderade artiklar