Lagrådsremisserna angående IORP II

Sent i fredags kom till slut lagrådsremisserna angående IORP II. En ny reglering om tjänstepensionsföretag Lagrådsremissen föreslår att den nya regleringen tas in i en ny lag om tjänstepensionsföretag med andra tjänstepensionsdirektivet som grund. Regleringen...