FI anser att flera försäkringsföretag inte lever upp till Solvens II-regelverket

Har försäkringsföretagen införlivat de fyra centrala funktionerna enligt Solvens II-regelverket? Nej, det tycker inte Finansinspektionen som i sin senaste rapport har identifierat ett flertal brister. Bristfällig lämplighetsprövning, avsaknad av styrdokument och otillräcklig nivå av oberoende är några av de brister som tas upp i rapporten. Finansinspektionen uppmanar nu försäkringsföretagen att identifiera och hantera eventuella brister. […]