Hållbarhet inom försäkringsbranschen

Det kan inte ha undgått någon att hållbarhet är ett hett tema som går framåt på bred front. Det märks inte minst inom den finansiella sektorn. Politiker och beslutsfattare har identifierat finansbranschen som en lämplig och effektiv bransch för att genomdriva...

EIOPA:s riktlinjer om IKT-risker dröjer

EBA publicerade nya riktlinjer om IKT-risker (IKT står för Information Kommunikation och Teknik, Information and Communication and Technology, ICT) den 28 november 2019. Riktlinjerna började tillämpas den 30 juni 2020 och ersätter EBA:s äldre IKT-riktlinjer från 2017....