EIOPA:s riktlinjer om IKT-risker dröjer

EBA publicerade nya riktlinjer om IKT-risker (IKT står för Information Kommunikation och Teknik, Information and Communication and Technology, ICT) den 28 november 2019. Riktlinjerna började tillämpas den 30 juni 2020 och ersätter EBA:s äldre IKT-riktlinjer från 2017....