FÖRHANDSAVGÖRANDE OM DET SVENSKA JOURNALISTIKUNDANTAGET OCH YGL

Frågan om hur reglerna om utgivningsbevis för databaser ska fungera tillsammans med GDPR har verkligen rört på sig på sistone. Attunda tingsrätt har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål om skadestånd. Bakgrunden var att en söktjänst först år 2024 gallrat en personuppgift om brott från 2011. För att kunna avgöra om individen har rätt […]