Den nya Dataskyddslagen

Nu har den svenska dataskyddslagen, som kompletterar EU:s dataskyddsförordning GDPR, beslutats av riksdagen, med en månads marginal. Lagen finns att läsa här.