Den nya Dataskyddslagen

Nu har den svenska dataskyddslagen, som kompletterar EU:s dataskyddsförordning GDPR, beslutats av riksdagen, med en månads marginal. Lagen finns att läsa här.

Propositionen ”En ny lag om försäkringsdistribution” har kommit

Äntligen har propositionen En ny lag om försäkringsdistribution landat. Det handlar om Sveriges implementering av EU-direktivet om försäkringsdistribution, som ökar kundskyddet vid försäljning av försäkringar. Den nya lagen förväntas träda ikraft om bara fem månader, den 1 oktober. Propositionen finns att läsa här.

Finansinspektionens förslag om nya IDD-föreskrifter på remiss

Med anledning av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) har Finansinspektionen föreslagit nya regler om krav på försäkringsdistributörer. De nya förskrifterna som till exempel innehåller stärkta krav som rör ansökan om tillstånd, kompetensnivån hos försäkringsdistributörer och vilken information dessa ska lämna ut till sina kunder, föreslås ersätta de nuvarande föreskrifterna om försäkringsförmedling. Förslaget är att de nya föreskrifterna ska […]