Konsumentverket granskar efterlevnaden av informationskraven i LFD

Som en del av Konsumentverkets arbete för att se till att begriplig information vid köp av försäkringar lämnas till kunder kontrollerar nu Konsumentverket hur lagen om försäkringsdistribution (LFD) efterlevs. Konsumentverket har skickat ut ett brev till 20 förmedlare och försäkringsbolag, stora som små, innehållande frågor om hur de uppfyller informationsreglerna i marknadsföringslagen. De måste även […]

Nya regler om flytträtt och återköp av försäkringssparande till Lagrådet

Idag skickades det nya lagförslaget om flytträtt och återköp av försäkringssparande till Lagrådet för remiss. Förslaget innebär bland annat att möjligheterna att ta ut höga avgifter begränsas, att skattekonsekvenserna mildras och ett klargörande om att hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar får flyttas till en annan pensionsförsäkring. De nya reglerna föreslås gälla från 2020.

Uppdaterad tidsplan för de nya reglerna om tjänstepensionsföretag

Lagstiftningsarbetet beträffande de nya reglerna om tjänstepensionsföretag har skjutits upp. Enligt den nya tidsplanen ska propositionen lämnas över till riksdagen i juni 2019, och riksdagsbehandling väntas ske efter sommaren. Med anledning av det uppskjutna riksdagsarbetet har även FI:s tidsplan uppdaterats. FI:s förslag till föreskrifter och allmänna råd planeras att remitteras till branschen i mitten av […]