Riskkompensation ett krav för en kapitalförsäkring med 99 procents betalning vid dödsfall – Högsta förvaltningsdomstolen lägger ytterligare en pusselbit

I en färsk dom från Högsta förvaltningsdomstolen bekräftar domstolen att en kapitalförsäkring där 99 procent av värdet betalas vid dödsfall och som saknar riskkompensation inte utgör en livförsäkring. Sedan avgörandena RÅ 1994 not 19 och 20 har det varit känt att den...

Anpassning till nya flytträttsregler

Idag beslutade FI om nya föreskrifter för hur flyttavgifter får beräknas. Föreskrifterna meddelas i anledning av de nya flyttregler som gäller från årsskiftet. Inom en inte alltför lång framtid kan vi kanske även vänta oss ett nytt lagförslag om mer konsumentvänliga...