Anpassning till nya flytträttsregler

Idag beslutade FI om nya föreskrifter för hur flyttavgifter får beräknas. Föreskrifterna meddelas i anledning av de nya flyttregler som gäller från årsskiftet. Inom en inte alltför lång framtid kan vi kanske även vänta oss ett nytt lagförslag om mer konsumentvänliga...