Idag beslutade FI om nya föreskrifter för hur flyttavgifter får beräknas. Föreskrifterna meddelas i anledning av de nya flyttregler som gäller från årsskiftet. Inom en inte alltför lång framtid kan vi kanske även vänta oss ett nytt lagförslag om mer konsumentvänliga avgiftsregler för fond- och depåförsäkringar.

Det är viktigt att komma ihåg att de nya reglerna inte bara tar sikte på vilken avgift som får tas ut utan att reglerna även påverkar när flytt får genomföras. Reglerna behöver beaktas i hanteringen, informationsgivningen och dokumentationen av flyttar. Dessutom har FI tidigare meddelat att tillämpningen av flyttreglerna kommer att prioriteras i tillsynen.

Kompass Advokat har identifierat att det generellt finns ett stort behov av anpassningar för att säkerställa efterlevnad av de nya reglerna. Vi hjälper till med de anpassningar som behövs och kan erbjuda bl.a.

  • seminarier/ workshops för jurister, säljare, rådgivare, produktspecialister, handläggare, kundtjänstmedarbetare m.fl. som hanterar flyttar.
  • kvalitetssäkring och/eller framtagande av rutiner, blanketter, information m.m. som behövs för att kunna erbjuda och hantera flyttar.

Kontakta Kawin Mårtensson eller Camilla Dath för att diskutera hur vi kan hjälpa till med de behov och utmaningar som finns i just er verksamhet.

Kawin Mårtensson: kawin.martensson@kompassadvokat.se / 072 143 65 68
Camilla Dath: camilla.dath@kompassadvokat.se / 070 775 05 35