Kawin Mårtensson

Advokat, partner, head of insurance and compliance
+46 721 43 65 68
kawin.martensson@kompassadvokat.se

OM KAWIN

Kawin biträder försäkringsföretag och andra företag inom finansiell sektor med alla frågor som kan uppkomma i verksamheten. Han arbetar även med dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt, särskilt med anknytning till försäkring. Kawin arbetar också med tvister och processer, ofta inom försäkringsområdet. Han har löpande hanterat försäkringsskador inom främst företagsansvar och regresser. Han har även omfattande erfarenhet av sjö- och transportbranschen och av att hantera avtal och skador inom det området.

Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har förutom erfarenhet av liv- och pensionsjuridiken, även arbetat på skadeförsäkringsbolag, advokatbyrå och Finansinspektionen. Under tiden på Finansinspektionen deltog Kawin i arbetet med att fastställa praxis och tillsynsrutiner för Solvens II-regelverket.

Han har arbetat med implementeringen av i stort sett samtliga nya regelverk som tillkommit under senare år, t.ex. försäkringsrörelse/Solvens II, försäkringsdistribution/IDD, tjänstepensionsreglerna/IORP II, hållbarhetsregler, outsourcing, IKT/informationssäkerhet och dataskydd/GDPR. Kawin har särskild erfarenhet av att arbeta med digitaliseringens påverkan och hur regelverken kan och bör tillämpas i den digitala miljön.

I det löpande arbetet hanterar Kawin samtliga områden inom finansiell sektor, t.ex. samarbeten, avtal/outsourcing, produkter, gruppförsäkring, villkor, informationsgivning, försäljning, distribution, rådgivning, försäkringsskador, digitalisering och styrdokument/policys.

Det ledande internationella rankningsinstitutet Legal 500 har samlat in och publicerat dessa uttalanden som lämnats av försäkringsklienter: 

2023
”Mårtensson has ‘great expertise’ in handling a wide range of insurance matters, including work relating to financial, personal data and contract law.”

“Partner Kawin Mårtensson has a personal approach and professional knowledge and experience in insurance and pension foundation matters that’s hard to find among competitors.”

“Kawin Mårtensson is dedicated and attentive with great expertise regarding insurance matters.”

“Kawin Mårtensson, calm and confident, very knowledgeable and experienced in marine insurance claims.”

2022
”Kawin Mårtensson offered exceptional communication and guided us through the entire handling of the case and made sure to include us”. 

”Kawin Mårtensson is extremely dedicated and his expertise within the field of insurance law is both deep and broad”. 

”Kawin Mårtensson is highly knowledgeable on insurance law and regulations”. 

Dold rad

CV

ERFARENHET

2021 –  Partner, advokat, Kompass Advokat
2019 – 2021  Senior associate, Kompass Advokat
2017 – 2019  Senior legal counsel, Nordea Liv & Pension
2015 – 2017  Jurist, Finansinspektionen
2011 – 2015  Advokat/Senior associate, MAQS Advokatbyrå
2008 – 2011  Skadereglerare, Trygg-Hansa

UTBILDNING

2008 – 2010  Jur. kand., Stockholms universitet
2004 – 2008  Affärsjuridisk magisterexamen, Linköpings universitet

SPRÅK

Engelska

Uppdrag i urval

FÖRSÄKRING OCH PENSION

Sak- och livförsäkringskoncern
Kvalitetssäkring av försäkringsvillkor, förköpsinformations-blanketter och ansökningsblanketter m.m. Upprättande av avtal med anknutna och fristående försäkringsförmedlare, samarbetsavtal, m.m. Biträtt i tillsyns- och tillståndsärenden hos Finansinspektionen och Konsumentverket.

Bank- och försäkringskoncerner
Biträde vid implementering av hållbarhetsregelverket, t.ex. disclosureförordningen, taxonomiförordningen och IDD-ändringar.

Försäkringsföretag 
Extern resurs inom bolagsjuridikavdelningen. 

Försäkringsföretag 
Extern resurs som compliancefunktionen. 

Försäkringsföretag
Biträde vid omfattande översyn av företagsstyrningssystemet, inklusive styrdokument. Biträde vid implementering av regelverket för outsourcing med molntjänstleverantörer och IKT-riktlinjerna.  

Försäkringsföretag
Biträde vid avtal och förhandling avseende omfattande IT-avtal. Förhandling och upprättande av avtalsvillkor avseende både kommersiella villkor och regulatoriska outsourcing-villkor. 

Tjänstepensionsföretag
Biträde vid tillståndsärende hos Finansinspektionen för omvandling enligt det nya regelverket för tjänstepensionsföretag, framtagande av nya och revidering av befintliga styrdokument, avtalsgranskning och myndighetskontakter. Biträde vid implementering av hållbarhetsregelverket. 

Tjänstepensionsföretag
Biträde vid omfattande översyn av styrdokument och instruktioner. Arbete i compliancefunktionen.

Försäkringsförmedlare
Omfattande arbete med försäkringsvillkor, förköpsinformation, gruppavtal samt försäkringsbesked. 

DATASKYDD

Försäkringsföretag
Frågor om behandling av hälsouppgifter, marknadsföring, intresseavvägning m.m.

Vårdföretag
Biträde vid riskanalys m.m. vid nytt verksamhetsomfattande projekt.

TVISTER

Försäkringsföretag
Hantering av skador, regresser och tvister.

AFFÄRSJURIDISK UTBILDNING OCH NÄTVERKSLEDARE

Svenska försäkringsföreningen
Kurser och nätverksledare inom försäkring, outsourcing, IORP II, försäkringsdistribution m.m. 

Övrigt
Kurser, nätverksledare och företagsinterna (skräddarsydda) föreläsningar inom främst försäkringsrätt.

English

Kawin Mårtensson
Partner, head of insurance and compliance
Insurance law, sustainable finance, data protection, contracts, dispute resolution, maritime and transport

Kawin Mårtensson is a Partner at Kompass Advokat. He has held various legal positions since 2008 at insurance companies, the supervisory authority (Sw. Finansinspektionen) and law firms. He regularly provides advice on matters such as regulatory and compliance (Solvency II, IDD, IORP II, etc.), outsourcing and cloud solutions, insurance products and product/customer documents, claims and disputes, commercial contracts, IT and digitalisaton, ICT, data protection/GDPR and sustainable finance/ESG-matters.

Kawin also provides advice to non-insurance clients, mostly regarding corporate law, governance and (non-financial) compliance, commercial contracts, IT and all kinds of disputes, including court matters and arbitration. In addition, he provides advice in all matters concerning the maritime and transportation sector.

With experience from both being a legal counsel at Finansinspektionen and as an in-house lawyer, Kawin provides practical, efficient and business oriented advice to clients within the whole insurance and pensions sector. He excels in all kinds of matters in relation to Finansinspektionen, including applications for approval and supervision activities.

Contact details:
Phone: +46 721 43 65 68

Email: kawin.martensson@kompassadvokat.se