Kawin Mårtensson

Advokat, Senior associate
+46 721 43 65 68
kawin.martensson@kompassadvokat.se

OM KAWIN

Kawin biträder försäkringsföretag och företag inom finansiell sektor med alla frågor som kan uppkomma i verksamheten. Han arbetar även med dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt, särskilt med anknytning till försäkring. Han arbetar också med tvister och processer, ofta inom försäkringsområdet.

Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har förutom erfarenhet av liv- och pensionsjuridiken, även arbetat på skadeförsäkringsbolag, advokatbyrå och Finansinspektionen. Han har implementerat nya regelverk (t.ex. om försäkringsdistribution, IDD, och dataskydd, GDPR), speciellt hur reglerna påverkar digitalisering av traditionella försäkringstjänster. Som anställd bolagsjurist har han även arbetat med tjänstepensionsreglerna, IORP II, och andra regelverk som påverkar verksamheten, t.ex. reglerna om hållbara finanser, aktieägares rättigheter och flytträtt. Under tiden på Finansinspektionen deltog Kawin i arbetet med att fastställa praxis och tillsynsrutiner för Solvens II-regelverket.

Inom dataskyddsområdet har Kawin varit ansvarig jurist i implementeringsprojektet av GDPR på ett av de största livbolagen på den svenska marknaden. Han har även varit ansvarig jurist för efterlevnaden av GDPR efter implementering, och deltagit i Svensk Försäkrings arbete med att ta fram branschrekommendationer inom området.

Kawin har särskild erfarenhet av att utreda regulatoriska frågeställningar inom finansiell sektor, både i rollen som jurist på Finansinspektionen och som advokat/bolagsjurist. Som advokat och bolagsjurist har han hanterat allehanda frågor som uppkommer inom försäkringsverksamheten, t.ex. vad avser samarbeten, avtal och outsourcing, produkter, villkor och informationsgivning samt försäljning, distribution och rådgivning.

Kawin har tidigare erfarenhet av tvister och processer, företrädesvis med försäkringsanknytning. Han har löpande hanterat försäkringsskador inom främst företagsansvar och regresser. Han har även omfattande erfarenhet av sjö- och transportbranschen och av att hantera avtal och skador inom det området.

ERFARENHET

2019 – Senior associate, Kompass Advokat
2017 – 2019 Senior legal counsel, Nordea Liv & Pension
2015 – 2017 Jurist, Finansinspektionen
2011 – 2015 Advokat/Senior associate, MAQS Advokatbyrå
2008 – 2011 Skadereglerare, Trygg-Hansa

UTBILDNING

2008 – 2010 Jur. kand., Stockholms universitet
2004 – 2008 Affärsjuridisk magisterexamen, Linköpings universitet

SPRÅK

Engelska