UPPSATSPRAKTIK

För dig som skriver uppsats finns möjligheten att göra uppsatspraktik på Kompass. Om du är intresserad av att göra uppsatspraktik hos oss under hösten 2024, skicka gärna en intresseanmälan till office.support@kompassadvokat.se.

Kompass bjuder in till frukostseminarium om nya regler för pensionsstiftelser

Från och med den 1 maj 2019 föreslås nya omfattande regler för pensionsstiftelser. Dessa innebär bl.a. lagkrav på riskhanterings- och internkontrollsystem, riskkontroll och internrevision, styrdokument, egen riskbedömning, outsourcing och informationsgivning. Inbjudan frukostseminarium pensionsstiftelser 25 oktober Välkommen att lyssna på Johan och Camilla som går igenom de föreslagna nya kraven och vilka effekter det kan förväntas […]

Datainspektionens tillsyn under hösten

Sedan dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj har förväntningarna varit höga på hur Datainspektionen kommer att bedriva sitt tillsynsarbete enligt de nya och betydligt striktare reglerna. Dagen innan förordningen började gälla lät Datainspektionen meddela att fokus för tillsynsarbetet i början skulle ligga på frågan om företag och organisationer utsett dataskyddsombud eller inte i fall där […]

Kompass växer och välkomnar tre nya medarbetare

Välkomna Sebastian Jungstedt, Lina Sandmark och Victoria Jin! Kompass team förstärks av tre nya medarbetare. Sebastian har kommit tillbaka till oss som Associate efter avslutade juridikstudier. Lina ansluter som Associate och kommer närmast från avslutad tingstjänstgöring vid Södertörns tingsrätt. Victoria studerar på juristprogrammet vid Uppsala universitet och är vår nya Paralegal.

FI-FÖRESKRIFTER OM FÖRSÄKRINGSDISTRIBUTION KLARA – SAMTIDIGT UNDANTAS FÖRMEDLARE FRÅN FI:S ALLMÄNNA RÅD OM STYRNING OCH KONTROLL

Finansinspektionen har nu fastställt de föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution som ska tillämpas från den 1 oktober 2018. Se föreskrifterna och beslutspromemorian. Det är särskilt intressant att Finansinspektionen (FI) samtidigt förändrar tillämpningsområdet för sina allmänna råd (FFFS 2005:1) om styrning och kontroll av finansiella företag så att försäkringsförmedlare från den 1 oktober 2018 inte längre […]