Kompetens och omtanke

Finansiell reglering, försäkringsrätt och tvist, dataskydd och personuppgifter, e-handel samt avtals-och bolagsrätt.

Det här är Kompass Advokat

Vi är specialister inom finansiell reglering, försäkringsrätt och tvist, dataskydd och personuppgifter, e-handel samt avtals- och bolagsrätt. Att underlätta och skapa affärsnytta i klientens praktiska verklighet är vår drivkraft.

Samhällsengagemang

För oss på Kompass Advokat är det en självklarhet att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. 

Nyheter

HFD FÖRTYDLIGAR RÄTTEN ATT ÖVERKLAGA IMY:S BESLUT

Många klagomål till Integritetsskyddsmyntigheten (IMY) resulterar i att IMY beslutar att inte vidta någon åtgärd. Det har varit oklart om ett sådant beslut kan överklagas enligt svensk rätt. Lagstiftaren ansåg vid implementeringen av den kompletterande svenska lagstiftningen till GDPR att det

Läs mer

Jobba hos oss

Vill du bli en del av vårt team? 

Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss för mer information om oss och våra juridiska tjänster.