EIOPA:s riktlinjer om IKT-risker dröjer

EBA publicerade nya riktlinjer om IKT-risker (IKT står för Information Kommunikation och Teknik, Information and Communication and Technology, ICT) den 28 november 2019. Riktlinjerna började tillämpas den 30 juni 2020 och ersätter EBA:s äldre IKT-riktlinjer från 2017....

Försäkringsbranschen och Covid-19

Nordisk försäkringstidskrift publicerar idag en artikel om Svenska Försäkringsföreningens kurs ”Covid-19 och försäkringsbranschen – Hur hanterar vi utmaningarna?” som Kompass medarbetare Karin Schurmann och Kawin Mårtensson genomförde. Artikeln sammanfattar kursens...