Anna Lööv

Advokat, partner
+46 708 49 94 98
anna.loov@kompassadvokat.se

Om Anna

Anna biträder försäkringsföretag och andra företag inom finansiell sektor med försäkringsrättsliga frågor samt dataskydds- och personuppgiftsfrågor. Hon företräder även stora och medelstora företag inom industri, e-handel och andra branscher med bl.a. avtalsrättsliga och bolagsrättsliga frågor. Anna grundade Kompass Advokat 2006 och har sedan dess fokuserat på ständig utveckling av verksamheten för att öka förmågan att tillhandahålla korrekt, praktisk och kostnadseffektiv juridisk rådgivning och skapa en god arbetsplats.

Anna har bred erfarenhet av att utreda regulatoriska och avtalsrättsliga frågeställningar inom finansiell sektor. Hon upprättar och kvalitetssäkrar styrdokument, produktvillkor, förköpsinformation, faktablad, förmedlaravtal, outsourcingavtal och webbflöden. Hon hjälper företag att följa de finansiella regelverken, inklusive inom försäkringsdistribution/IDD, god styrning och kontroll (bl.a. outsourcing, IKT/ICT-riktlinjer, DORA) och anpassning till andra nya regelverk.

Anna är specialiserad på personuppgiftsrätt sedan mer än 20 år. Hon är verksam som externt dataskyddsombud (DSO/DPO) och besvarar i sin verksamhet många olika frågeställningar inom personuppgiftsrätten, bland annat om konsekvensbedömningar, personuppgiftsincidenter, registerutdrag och andra rättigheter och intern styrning och kontroll av dataskyddsarbete. Hon biträder även klienter i tillsynsärenden hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY .

Anna är även verksam inom allmän affärsjuridik. Bland annat upprättar och förhandlar hon inköps- och försäljningsavtal och utreder rättsliga problem inom svensk och internationell avtals- och köprätt. Hon har omfattande erfarenhet av de särskilda juridiska frågor som kan uppstå inom e-handel, direktmarknadsföring, telefonförsäljning och vid marknadsföring av bank- och försäkringsprodukter.

Anna är en ofta anlitad och uppskattad föreläsare inom bland annat dataskyddsrätt och försäkringsrätt.

Erfarenhet

2006 – Partner, advokat och grundare, Kompass Advokat
1999 – 2006 Advokat, White & Case Advokat (utbytestjänstgöring vid huvudkontoret i New York 2001)
1996 – 1998 Tingsnotarie, Nacka tingsrätt
1996 – 1996 Trainee, Lagerlöf & Leman
1988 – 1991 Ingenjör, Försvarets materielverk, Provningsavdelningen

Utbildning m.m.

2003 Advokat, medlem av Sveriges Advokatsamfund
2000 Attorney-at-law, member of the bar, New York State
1999 LL.M, University of Chicago Law School
1995 Jur. kand., Uppsala universitet inkl. utbytesstudier vid University of Minnesota Law School 1994
1988 Gymnasieingenjör elektronik, telekom och medicinsk teknik

Språk

Flytande juridisk engelska
Spanska (konversation)

Uppdrag i urval

Bank och försäkring

Svensk sak- och livförsäkringskoncern
Tillhandahållit hela bolagsjuristfunktionen. Kvalitetssäkring av samtliga försäkringsvillkor, förköpsinformations-blanketter och ansökningsblanketter m.m. Upprättande av avtal med anknutna och fristående försäkringsförmedlare, samarbetsavtal, m.m. Biträtt vid komplex beståndsöverlåtelse.

Granskning av marknadsföring och webbflöden

Ledande svensk bank- och försäkringskoncern
Tillhandahållit bolagsjuristtjänster inom avdelningarna för bolags- och affärsjuridik, bl.a. med upprättande av outsourcingavtal, interna policies/instruktioner, produktvillkor. Rådgivning inom marknadsföringsrätt och PuL. Genomförande av koncerninterna omstruktureringar, exempelvis verksamhetsövergångar, likvidationer, fusioner och företagsöverlåtelser. Granskning av marknadsföring.

DATASKYDD

Fackförbund, försäkringsförmedlare, e-handelsföretag, säkerhetsföretag
Dataskyddsombud.

Livförsäkringsbolag; e-handelskoncern; betaltjänstföretag; aktör inom pensionsområdet; försäkringsförmedlare m.fl.
Omfattande avancerad rådgivning och gap-analyser avseende efterlevnad av dataskyddsregelverk.

 

Allmän affärsjuridik

Internationell verkstadskoncern
Löpande affärsjuridisk rådgivning, bland annat i samband med tvister, upprättande av nya leveransvillkor och avtalsmallar för bland annat storkundsförsäljning, logistik och konsignationslager, granskning av inköpsavtal, letters of intent, m.m. Biträde vid företagsöverlåtelse.

Affärsjuridisk utbildning

Svenska försäkringsföreningen
Kursansvarig och nätverksledare inom dataskydd, outsourcing och IDD/försäkringsdistribution.

JUC – juridisk fortbildning
Nätverksledare inom nätverk i personuppgifts- och integritetsskydd.

Flera andra utbildningsanordnare
Kurser och nätverk om dataskydd, informationssäkerhet m.m.

För högupplösta bilder, tryck här eller här.