Lina Sandmark

Advokat, senior associate
+46 735 31 57 38
lina.sandmark@kompassadvokat.se

OM LINA

Lina arbetar framförallt med att biträda företag med försäkringsrättsliga och dataskyddsrättsliga frågor samt inom avtalsrätt och bolagsrätt. 

Lina bistår försäkringsföretag att följa de finansiella regelverken och har bland annat erfarenhet av att upprätta styrdokument, ta fram och granska olika former av villkor, distributionsavtal, outsourcingavtal och informationstexter.

Inom dataskydd hjälper hon bland annat till med frågeställningar såsom bedömning av laglig grund och incidenter, konsekvensbedömningar, framtagande av informationstexter och PUB-avtal samt stöd till DSO i dennes kontrollarbete. Lina har även ett intresse för cookierelaterade frågor. 

Lina har även erfarenhet av att upprätta, förbättra, granska och förhandla olika former av kommersiella avtal som till exempel samarbetsavtal, aktieägaravtal och överlåtelseavtal. Hon har även erfarenhet av fastighetsrätt, transaktioner och tvister samt av att ge löpande rådgivning i allmänna bolagsrättsliga frågor både till privata och publika företag.

ERFARENHET

2020 – Advokat, senior associate, Kompass Advokat
2018 – Associate, Kompass Advokat
2017 – 2018 Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt
2015 – 2017 Associate, Berghco Advokatbyrå
2015 Uppsatspraktikant, Baker McKenzie Advokatbyrå

UTBILDNING

2015 Jur. kand., Uppsala Universitet (inkl. utbytesstudier vid University of Salzburg 2014)
2010 Kostvetenskap A, Uppsala Universitet

SPRÅK

Engelska

UPPDRAG I URVAL

Dataskydd

E-handelsbolag
Löpande juridisk rådgivning kring dataskyddsrättsliga frågor, bedömning av laglig grund och incidenter, konsekvensbedömningar samt framtagande av diverse interna stöddokument och bedömningsmallar.

Retailbolag
Framtagande av PUB-avtal, standardavtalsklausuler och diverse dataskyddsrelaterade bedömningar.

Försäkringsrätt

Medelstort sakförsäkringsbolag
Varit inhyrd extern bolagsjurist på deltid. Uppdraget omfattade bl.a. framtagande av material till styrelsen, framtagande av nya och revidering av befintliga styrdokument, framtagande och granskning av olika former av avtal, lämplighetsprövningar, beståndsöverlåtelser, bolagsfrågor och myndighetskontakter.

Försäkringsbolag
Tagit fram och reviderat försäkringsvillkor, förköpsinformation samt produktfaktablad.

Försäkringsförmedlare
Tagit fram och reviderat försäkringsvillkor, förköpsinformation, gruppavtal samt försäkringsbesked. Bistått med anknytningsprocessen.

Tjänstepensionsföretag
Biträde vid implementeringen av det nya regelverket för tjänstepensionsföretag bestående av bl.a. upprättande av tillståndsanmälan, framtagande av nya och revidering av befintliga styrdokument, avtalsgranskning och myndighetskontakter.

Försäkringsföretag
Biträde vid implementeringen av det nya regelverket för outsourcing med molntjänstleverantörer.

Kommersiella avtal och allmän bolagsrätt

Börsnoterat fastighetsbolag 
Löpande juridisk rådgivning avseende bolagsstämma, styrelsefrågor, börsfrågor och nyemissioner samt vid fastighetstransaktioner.

E-handelsbolag
Upprättande och granskning av kommersiella avtal som bland annat aktieägaravtal, överlåtelseavtal, samarbetsavtal, sekretessavtal, allmänna villkor och leverantörsavtal.

Retailbolag
Agerat som en outsourcad bolagsjurist med arbete som inkluderade bland annat framtagande av diverse kommersiella avtal, allmänna villkor och rättsutredningar med fokus på konsumenträtt samt compliance.

Föreläsningar m.m.

Föreläsningar, webinarier/seminarier samt företagsinterna skräddarsydda föreläsningar inom dataskydd och försäkringsrätt.