Lina Sandmark

Associate
+46 735 31 57 38
lina.sandmark@kompassadvokat.se

OM LINA

Lina arbetar främst med försäkringsrätt, dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt.

Lina har tidigare erfarenhet av att upprätta, förbättra, granska och förhandla olika former av kommersiella avtal som till exempel samarbetsavtal, aktieägaravtal och överlåtelseavtal. Hon har även erfarenhet av fastighetsrätt, transaktioner och tvister samt av att ge löpande rådgivning i allmänna bolagsrättsliga frågor.

ERFARNENHET

2018 – Associate, Kompass Advokat
2017 – 2018 Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt
2015 – 2017 Associate, Berghco Advokatbyrå
2015 Uppsatspraktikant, Baker McKenzie Advokatbyrå

UTBILDNING

2011 – 2015 Jur. kand., Uppsala Universitet inkl. utbytesstudier vid University of Salzburg 2014
2010 Kostvetenskap A, Uppsala Universitet

SPRÅK

Engelska

UPPDRAG I URVAL

Kommersiella avtal och allmän bolagsrätt

Löpande juridisk rådgivning avseende bolagsstämma, styrelsefrågor och nyemissioner. Upprättande och granskning av kommersiella avtal som bland annat aktieägaravtal, överlåtelseavtal, samarbetsavtal, sekretessavtal, allmänna villkor och leverantörsavtal.

Fastighetsrelaterad juridik och företagsöverlåtelser

Börsnoterat fastighetsbolag
Biträtt vid ett flertal transaktioner, löpande bolags- och börsfrågor samt vid bolagets årsstämma.

Retailbolag
Agerat som en outsourcad bolagsjurist med arbete som inkluderade bland annat framtagande av diverse kommersiella avtal, allmänna villkor och rättsutredningar med fokus på konsumenträtt samt compliance.