Anlita oss som utbildare/föredragshållare

Vi håller utbildningar inom våra specialistområden, både företagsunika och offentliga. Anna Lööv och Kawin Mårtensson är uppskattade föreläsare och flera andra medarbetare är också goda utbildare.

Vi har regelbundna uppdrag för Svenska Försäkringsföreningen där vi bland annat utbildar inom försäkring (t.ex. outsourcing, försäkringsdistribution, hållbarhet) och dataskydd samt har uppdrag som nätverksledare. Dessutom har vi hållit en rad företagsinterna utbildningar bland annat i försäkringsbranschen och hos IT-bolag.

Exempel på utbildningsämnen

 • Dataskydd och personuppgifter
 • Försäkringsrörelse
 • Försäkringsavtal
 • Försäkringsdistribution
 • Outsourcing
 • Hållbarhet
 • Compliance och företagsstyrning
 • Intern styrning och kontroll
 • Produkter, avtal, samarbeten
 • Gruppförsäkring
 • Tvistelösning
 • Marknadsföringsrätt

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att anlita oss som utbildare/föredragshållare.