IT OCH INNOVATIONER

IT OCH INNOVATIONER

Vi har erfarenhet av att biträda högteknologiska företag och t.ex. upprätta forsknings- och utvecklingsavtal, licensavtal, användarvillkor, samarbetsavtal och andra typer av avtal relaterade till IT och innovation. Vi har även erfarenhet av att biträda företag som upphandlar avancerade IT-tjänster och hjälper då till med t.ex. avtal om utveckling och implementation, utläggning av drift, villkor för molntjänster och IT-konsultavtal. Anna Lööv har en bakgrund som elektronikingenjör vilket har bidragit till en förståelse av klienters produkter och verksamhet.