Datainspektionen, tillsammans med Tillväxtverket, har för verksamt.se tagit fram en guide för att hjälpa mindre företag att förbereda sig inför dataskyddsförordningen. Läs mer här.