Ny dom från HD om skiljeklausul 

Är man bunden av en skiljeklausul i ett avtal trots att inga beställningar i enlighet med avtalet gjorts på flera år?  Det tycker Högsta domstolen i en ny dom. I målet hade ett avtal som innehöll en skiljeklausul tecknats 2007 mellan ett...