Finansinspektionen (FI) har kommit med ett nytt rättsligt ställningstagande angående försäkringar som täcker böter och administrativa sanktionsavgifter och konstaterar att det inte är förenligt med god försäkringsstandard att erbjuda sådana försäkringar. Anledningen till detta är att försäkringar mot böter och sanktionsavgifter minskar incitamentet att följa lagar och regler, eftersom de undanröjer de rättsliga konsekvenserna av överträdelser. FI uppmanar därför försäkringsbranschen att avstå från att erbjuda sådana försäkringsprodukter. Sjöförsäkringar omfattas dock inte av detta ställningstagande på grund av sin särprägel.

Läs mer här